Disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Het Netherlands Water Partnership, gevestigd op de Bezuidenhoutseweg 2, 2594 AV te Den Haag, info@nwp.nl 

Nummer KvK: 27186453 Statutair gevestigd te Den Haag.

Toegang tot en gebruik van de TRAID Wheel website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de TRAID Wheel website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de TRAID Wheel website (www.traidwheel.nl) en alle andere sites van NWP en van haar dochtermaatschappijen die door middel van links aan de TRAID Wheel website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de TRAID Wheel website stemt u in met deze voorwaarden.

De TRAID Wheel website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot NWP en haar dochterondernemingen en diensten en produkten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Naam Websitebekende gegevens.NWP kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan NWP instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel.

NWP kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de TRAID Wheel website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Bedrijfsnaam behoudt zich het recht voor om de TRAID Wheel website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid

NWP en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de TRAID Wheel websiteof voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de TRAID Wheel website.

Links

De TRAID Wheel website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan NWP evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectuele Eigendom

NWP en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “session cookies” om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot uw bezoek aan deze website. Wij verzamelen deze informatie om uw bezoek aan de volgende pagina’s op onze website te vergemakkelijken. Aan het einde van uw bezoek aan onze website worden de “session cookies” verwijderd.

Cookies zijn stukjes software die wij naar uw Internet browser sturen. Deze Internet browser slaat de cookie op de harde schijf van uw computer op. U kunt uw browser zo instellen dat u  op de hoogte wordt gesteld wanneer u cookies ontvangt of dat cookies worden geweigerd.

Ook registreren wij door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter af te kunnen stemmen op uw belangstelling.

share this page: